Mae hybiau bwyd cymunedol yn ffordd wych o gysylltu pobl ag o ble daw bwyd.

Mae’r prosiect yn hwyluso’r gwaith o gysylltu gwirfoddolwyr â chyflenwyr a chynhyrchwyr bwyd er mwyn iddyn nhw gael gafael ar fwyd iach sy’n werth da am arian yn hawdd.

 

Bydd cymunedau ar draws Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro yn cael cymorth uniongyrchol sydd wedi’i ariannu gan Swyddog Datblygu Prosiect er mwyn lansio hybiau bwyd cynaliadwy, a fydd yn canolbwyntio ar anghenion cymunedau.

WCFD Veg.jpg

 Dosbarthu Bwyd Cymunedol Cymru 

CEFNOGI CYMUNEDAU I SEFYDLU HYBIAU BWYD

Hoffech chi siopa yn eich cymuned a phrynu bwyd ffres sy’n werth da am arian?

Hoffech chi fod yn rhan o brosiect cyffrous ac ennill profiad o weithio mewn hwb bwyd lleol?

Ydych chi eisiau cymryd mwy o ran yn eich cymuned?

Fel tyfwr neu gynhyrchydd, hoffech chi gyrraedd marchnadoedd a chwsmeriaid newydd?

wcfd-Background.png

FIND YOUR LOCAL FOOD HUB

My project (1).png

Cwrdd â’r Tîm

Laura-Cait Driscoll_ccexpress.png
wcfd5_edited_edited.png
SUE LATAHM_edited_edited.png

TANYSGRIFIO

Diolch!

 

CYSYLLTWCH Â NI

Bydden ni wrth ein bodd yn clywed gennych chi

07502 050099

  • White Facebook Icon

Dewch o hyd i ni ar

Facebook