top of page
PLANED LOGO.png

DOSBARTHU BWYD
CYMUNEDOL CYMRU

Rydym ni yn PLANED yn cyflwyno nifer o fentrau sy'n canolbwyntio ar gynyddu mynediad at fwyd ffres a gwerth gwych yn ein cymunedau. Dysgwch fwy am y prosiectau hyn a sut y gallwch chi gymryd rhan isod.

EIN PROSIECTAU BWYD

Credwn fod mynediad at fwyd a gyflenwir yn lleol yn bwysicach nag erioed. Dyna pam mai ein nod yw cysylltu cynhyrchwyr a chyflenwyr bwyd â’r gymuned leol; i roi mynediad hawdd i fwyd iachus o werth mawr. Archwiliwch sut rydym yn gweithio gyda'r gymuned, cyflenwyr a gwirfoddolwyr trwy ein prosiectau bwyd.

Dosbarthiad Bwyd Cymunedol Cymru (WCFD)

Cefnogi cymunedau i sefydlu Hybiau Bwyd ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

​Mae'r prosiect yn hwyluso gwirfoddolwyr i gysylltu â chynhyrchwyr a chyflenwyr bwyd i gael mynediad hawdd at fwyd iachus o werth mawr.


Bydd cymunedau ar draws Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro yn cael mynediad at gymorth uniongyrchol gan Swyddog Datblygu Prosiectau wedi ariannu er mwyn lansio canolfannau bwyd cynaliadwy, a fydd yn canolbwyntio ar anghenion cymunedau.

_1080404.JPG
Cymerwch Ran!

Ein nod yw cysylltu cynhyrchwyr a chyflenwyr bwyd â’r gymuned leol; i sicrhau mynediad hawdd at fwyd iach sy’n werth am arian.

Mae pobl, a’r penderfyniadau maen nhw’n eu gwneud, yn hanfodol i sicrhau bod systemau bwyd lleol yn gweithio. Dyna pam ein bod yn canolbwyntio’n bennaf ar roi’r hyder a’r sgiliau i wirfoddolwyr sefydlu a rhedeg hybiau bwyd eu hunain. Gan ddarparu profiad gwerthfawr a all hefyd ddarparu llwybrau at gyflogaeth.

patch2_edited.jpg
Gwerthu  Cymunedol Ffres
Sir Benfro

Treialu Peiriannau Bwyd Ffres Ledled Sir Benfro. 

Mae Gwerthu Cymunedol Ffres Sir Benfro (PFCV) yn brosiect peilot a fydd yn rhoi’r cyfle i gael mynediad 24/7 i gyflenwyr Cymreig a chynnyrch lleol.

Gan weithio ochr yn ochr â phrosiect presennol Dosbarthu Bwyd Cymunedol Cymru, bydd yn gweithredu model dosbarthu hyblyg, cynhwysol, amgylcheddol, economaidd a gynaliadwy, gan ddod â chymunedau, cynhyrchwyr bwyd a chyflenwyr ynghyd.

Solihull Machine.jpg
PFCV-Logo-White.png
Dewch yn Gyflenwr...

Mae'n fodel gwych i gyflenwyr a chynhyrchwyr; yn creu marchnad sicr a fydd yn cynhyrchu incwm hanfodol, na fyddai’n bodoli fel arall.

Mae hybiau bwyd cymunedol yn ffordd wych o gysylltu pobl ag o ble daw bwyd. Rydym ni’n helpu cymunedau i lansio hybiau bwyd sy’n cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr i gynyddu mynediad at fwyd ffres sy’n werth am arian. Gall hyn gynnwys ffrwythau, llysiau, salad, cynnyrch llaeth, bara, pysgod, cig a mwy. 

FRESH AND FRUITY 2.jpg

CYMRWCH RAN...

Archwiliwch sut y gallwch chi gymryd rhan yn ein prosiectau bwyd trwy glicio ar y dolenni isod.

Cwsmer

Cyflenwr

Gwirfoddolwr

Hyb Bwyd

DARGANFOD FY HWB BWYD

My project-1 (17).png

Y DIWEDDARAF

 • Q&A for Food Hubs and Suppliers
  12 Meh 10:00 – 15:00
  PLANED, The Old School, Narberth SA67 7DU, UK
  We would like to invite all of our volunteers and suppliers of the food hubs to a drop in Q&A day either online, over the phone or in person at our office.
 • Peiriannau Gwerthu Bwyd Ffres yn Dod y Gwanwyn Hwn!
  Gwanwyn 2023
  Gwiriwch Yn Ôl yn Fuan Am Leoliadau
footer-artwork.jpeg

© 2023 by WCFD

Cyfeiriad

Uned 13, Yr Hen Ysgol, Heol yr Orsaf, Arberth, Sir Benfro, Cymru, SA67 7DU

Cysylltwch

Dilynwch

 • Facebook
 • Instagram

Mae prosiect Dosbarthu Bwyd Cymunedol Cymru wedi cael cyllid drwy gynllun Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru

bottom of page