top of page

EIN PROSIECTAU BWYD

Credwn fod mynediad at fwyd a gyflenwir yn lleol yn bwysicach nag erioed. Dyna pam mai ein nod yw cysylltu cynhyrchwyr a chyflenwyr bwyd â’r gymuned leol; i roi mynediad hawdd i fwyd iachus o werth mawr. Archwiliwch sut rydym yn gweithio gyda'r gymuned, cyflenwyr a gwirfoddolwyr trwy ein prosiectau bwyd.

Yr amcanion yw meithrin cydnerthedd mewn rhwydweithiau bwyd lleol drwy gydgysylltu gweithgareddau sy’n ymwneud â bwyd yn well, creu system leol fwy cynaliadwy a cheisio mynd i’r afael ag achosion sylfaenol tlodi bwyd.

PFLP.png
Partneriaeth Bwyd Lleol Sir Benfro

Mae PLANED, PAVS a Chyngor Sir Penfro yn cydweithio i ddod â Chydlynydd Partneriaeth Bwyd Lleol penodol ar gyfer Sir Benfro i chi.

FRESH AND FRUITY 2.jpg

Mwy o wybodaeth yn dod yn fuan

CFCV Full Colour.jpg
Cymerwch Ran!

Yn dod cyn hir!

CFCV Icon.png

Prosiect peilot yn ystod 2023 oedd Gwerthu Cymunedol Ffres Sir Benfro (PFCV) sydd wedi darparu mynediad 24/7 i ddau gymuned wledig at gynnyrch o ffynonellau lleol.

PFCV-Logo-White.png
Gwerthu  Cymunedol Ffres
Sir Benfro

Treialu Peiriannau Bwyd Ffres Ledled Sir Benfro. 

Perspex.jpg

Mae'r prosiect hwn bellach wedi dod i ben. ​

PFLP.png
Dosbarthiad Bwyd Cymunedol Cymru (WCFD)

Mae'r prosiect hwn bellach wedi dod i ben. Am fwy o wybodaeth am brosiectau bwyd PLANED, e-bostiwch bwydfood@planed.org.uk

_1080404.JPG
footer-artwork.jpeg

© 2023 by WCFD

Cyfeiriad

Uned 13, Yr Hen Ysgol, Heol yr Orsaf, Arberth, Sir Benfro, Cymru, SA67 7DU

Cysylltwch

Dilynwch

  • Facebook
  • Instagram

Mae prosiect Dosbarthu Bwyd Cymunedol Cymru wedi cael cyllid drwy gynllun Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru

bottom of page