top of page
plfp-logo.png
IMG_20230227_152504.jpg

PARTNERIAETH BWYD LLEOL
SIR BENFRO

PARTNERIAETH BWYD LLEOL SIR BENFRO

Hoffech chi wybod mwy am bartneriaethau bwyd a/neu fod yn rhan o Rwydwaith Bwyd Sir Benfro?

Mae PLANED, PAVS a Chyngor Sir Penfro yn cydweithio i ddod â Chydlynydd Partneriaeth Bwyd Lleol penodol ar gyfer Sir Benfro i chi.

Yr amcanion yw meithrin cydnerthedd mewn rhwydweithiau bwyd lleol drwy gydgysylltu gweithgareddau sy’n ymwneud â bwyd yn well, creu system leol fwy cynaliadwy a cheisio mynd i’r afael ag achosion sylfaenol tlodi bwyd.

Mae Llywodraeth Cymru, drwy CLlLC, wedi darparu cyllid i gefnogi cydweithio rhwng awdurdodau lleol a phartneriaid cymunedol, i ddatblygu partneriaethau bwyd traws-sector a chryfhau partneriaethau bwyd presennol yn y rhanbarth.

Os hoffech wybod mwy neu ddod yn rhan o Rwydwaith Bwyd Sir Benfro, cysylltwch â ni - bwydfood@planed.org.uk

   

The Old School, Station Road, Narberth,
Pembrokeshire, Wales, SA67 7DU

PLANED LOGO
EAFRD and Welsh Government Funding Logo

Wales Community Food Distribution project has received funding through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government

bottom of page