top of page
PFCV Logo Icon

GWERTHU CYMUNEDOL FFRES
SIR BENFRO

TREIALU PEIRIANNAU GWERTHU BWYD FFRES LEDLED SIR BENFRO

Rydym wedi cael caniatâd gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno Menter Dosbarthu Bwyd Ffres Sir Benfro yn Sir Benfro.


Dywedodd Sue Latham, Cydlynydd y Prosiect, “Mae hwn yn brosiect dechreuol gwych fydd yn rhedeg gyfochr â Phrosiect cyfredol Dosbarthu Bwyd Cymunedol Cymru. Bydd hefyd yn gweithredu model dosbarthu hyblyg, cynhwysol, cynaliadwy yn amgylcheddol ac yn economaidd, gan uno grwpiau cymunedol, cynhyrchwyr bwyd a chyflenwyr yng Nghymru sy’n ysgogi cadwyni bwyd."


Tanysgrifiwch i gylchlythyr WCFD a dilynwch ni ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol i gymryd rhan ac i olrhain cynnydd y tîm.
   

Picture of vegetables in blue boxes

YN EISIAU

YN EISIAU

Cyflenwyr, Cynhyrchwyr a Thyfwyr Bwyd

Hoffai prosiect Gwerthu Cymunedol Ffres Sir Benfro wahodd unrhyw gyflenwyr, cynhyrchwyr a thyfwyr cynnyrch Cymreig i gysylltu â ni am sgwrs. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwerthu eich cynhyrch yn y peiriant PFCV cyntaf, yna cysylltwch â ni.

TANYSGRIFIO

Diolch!

EIN TÎM

Image of Sue Latham - Project Coordinator for PFCV
Image of Rich Miles Tuck - Development Officer for PFCV

Bydden ni wrth ein bodd yn clywed gennych chi

CYSYLLTWCH Â NI

Image of paper aeroplane to signify email
Image of paper aeroplane to signify email
Icon of mobile telephone

07502 050099

Image of boardroom
  • White Facebook Icon

Dewch o hyd i ni ar

Facebook

The Old School, Station Road, Narberth,
Pembrokeshire, Wales, SA67 7DU

07502 050099

PLANED LOGO
EAFRD and Welsh Government Funding Logo

Wales Community Food Distribution project has received funding through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government

bottom of page