top of page

Mae hybiau bwyd cymunedol yn ffordd wych o gysylltu pobl ag o ble daw bwyd.

Mae’r prosiect yn hwyluso’r gwaith o gysylltu gwirfoddolwyr â chyflenwyr a chynhyrchwyr bwyd er mwyn iddyn nhw gael gafael ar fwyd iach sy’n werth da am arian yn hawdd.

 

Bydd cymunedau ar draws Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro yn cael cymorth uniongyrchol sydd wedi’i ariannu gan Swyddog Datblygu Prosiect er mwyn lansio hybiau bwyd cynaliadwy, a fydd yn canolbwyntio ar anghenion cymunedau.

Image of vegetables in delivery boxes  ready to be delivered to the food hub

 Dosbarthu Bwyd Cymunedol Cymru 

CEFNOGI CYMUNEDAU I SEFYDLU HYBIAU BWYD

Hoffech chi siopa yn eich cymuned a phrynu bwyd ffres sy’n werth da am arian?

Hoffech chi fod yn rhan o brosiect cyffrous ac ennill profiad o weithio mewn hwb bwyd lleol?

Ydych chi eisiau cymryd mwy o ran yn eich cymuned?

Fel tyfwr neu gynhyrchydd, hoffech chi gyrraedd marchnadoedd a chwsmeriaid newydd?

FIND YOUR LOCAL FOOD HUB

Picture of Abi Marriot

Cwrdd â’r Tîm

Picture of Fern Lewis
Picture of Ioan Lloyd
Picture of Sam Stables

TANYSGRIFIO

Diolch!

Contact Us

CYSYLLTWCH Â NI

Bydden ni wrth ein bodd yn clywed gennych chi

07502 050099

Image of boardroom
  • White Facebook Icon

Dewch o hyd i ni ar

Facebook

bottom of page