top of page

Er bod cymorth penodol gan WCFD/PFCV bellach wedi'i gwblhau'n llwyddiannus, bydd yr Hybiau Bwyd a'r Peiriannau Gwerthu sefydledig yn parhau i weithredu fel arfer. Darllen mwy...

CAEL BWYD FFRES A GWERTH DA YN
EICH HYB BWYD WCFD LLEOL

Ymunwch â'r rhestr gynyddol o gwsmeriaid sy'n arbed arian yn rheolaidd ar eu siop fwyd wythnosol trwy gofrestru gyda'ch Hyb Bwyd lleol heddiw!

Nid yn unig y mae cwsmeriaid yr Hybiau Bwyd yn arbed arian, maent hefyd yn cefnogi dros 50 o gyflenwyr lleol, gyda bwyd gan gyflenwyr yn teithio o fewn radiws o 26km. Darparu enillion amgylcheddol, arbedion carbon a bwyd gyda gwerthoedd maethol uchel

SUT MAE’N GWEITHIO

Gan weithredu ar draws Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion i ddechrau.

Mae cyflenwyr lleol yn danfon i'r canolbwynt bwyd lleol. Yna mae gwirfoddolwyr yn didoli'r cyflenwadau i archebion unigol. Wrth gasglu eich archeb, gallwch osod a thalu am eich archeb nesaf.


Mae amseroedd a chyflenwyr yn amrywio yn dibynnu ar eich hyb bwyd lleol - felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cysylltu â'ch hyb fwyd lleol am fanylion.

Mae amseroedd a chyflenwyr yn amrywio yn dibynnu ar eich hyb bwyd lleol - felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cysylltu â'ch hyb fwyd lleol am fanylion.

Dewch i gwrdd â’n cyflenwyr

FRESH AND FRUITY SHOP

Fresh & Fruity

Fresh & Fruity are a hardworking, family-run grower and retailer of fresh fruit, veg and salad in the heart of Milford Haven. They are supplying WCFD’s hubs in Tenby and Milford Haven, where they provide delicious fruit, veg and salad to the hub’s customers. They are passionate about naturally grown food, and their produce is lovingly grown using traditional methods.

Fairfield Caterers

Fairfield Caterers

Fairfield Caterers are a husband-and-wife business providing lovingly made, nutritious meals on wheels to Pembrokeshire, South Ceredigion and Carmarthenshire. All of their meals are tailored to suit the needs of each and every customer for a unique experience every meal.

DAIS FIVE A DAY SHOP

Dai’s Five a Day

Dai’s Five a Day has been offering fresh and local produce for over 5 years, and recently have been working with WCFD to supply Foundry House, Pembroke’s hub. Their friendly, knowledgeable staff are always a delight, and their passion for high quality produce drives their business to be a staple of Pembroke Dock.

Little Croft Chocolate

Little Croft Chocolate

Little Croft Chocolate are a small business located in Whitland. They provide hand-made, delicious chocolate bars. Little Croft Chocolate has locally-made 100% plastic free packaging. Little Croft Chocolate comes in seven delicious flavours.

Top Joes Tenby

Top Joe’s Pizza

Beloved by locals and tourists alike, Top Joe’s name is synonymous with an authentic Italian dining experience, with restaurants in Tenby and Narberth. Top Joe’s Pizza are supplying our vending machines with pizza kits to cook at home, using the same ingredients Top Joe’s chefs use to make their award-winning pizzas.

Caws Cenarth

Caws Cenarth

Caws Cenarth are a family-owned maker of multi-award winning cheeses based in Carmarthenshire. Their delicious cheeses are regarded some of the best in Wales today. Caws Cenarth source their milk within 30 miles of the dairy. They have a wide range of cheeses, from organic cheddar cheese to their iconic Perl Las cheese.

Capital Roasters

Capital Roasters

Capital Roasters are a coffee roaster situated in Pembroke Dock. Capital Roasters roast a wide selection of beans from some of the world's finest coffee growing countries, providing outstanding-quality coffee to both individuals and businesses alike.

Pembrokeshire Farm Eggs

Pembrokeshire Farm Eggs

Pembrokeshire Farm Eggs are a free-range egg producer based in Tenby. They are a hard-working farm with over 64,000 free-range chickens, producing an astounding 60,000 eggs a day. They supply both directly to the customer and to catering companies to make amazing food with their exceptional quality eggs.

DOD O HYD I'CH HWB BWYD LLEOL

Nodwch:

Daeth prosiect Dosbarthu Bwyd Cymunedol Cymru a phrosiect Gwerthu Cymunedol Ffres Sir Benfro i ben yn llwyddiannus ym mis Mehefin 2023. Er bod cymorth penodol gan WCFD/PFCV wedi'i gwblhau, bydd yr Hybiau Bwyd a'r Peiriannau Gwerthu sefydledig yn parhau i weithredu. Ni fydd y wybodaeth yn y map Hybiau Bwyd isod yn cael ei diweddaru ar ôl 30.06.2023.


Argymhellwn felly y dylech wneud pob ymholiad priodol gyda’r canolfannau unigol i gadarnhau cywirdeb y manylion a ddarparwyd

footer-artwork.jpeg

Cwsmer Hyb Bwyd Gwerthfawr:

"Detholiad gwych yn y bag Hyb Bwyd heddiw!"
bottom of page