top of page

Er bod cymorth penodol gan WCFD/PFCV bellach wedi'i gwblhau'n llwyddiannus, bydd yr Hybiau Bwyd a'r Peiriannau Gwerthu sefydledig yn parhau i weithredu fel arfer. Darllen mwy...

_1080417_edited.jpg

DECHRAU HWB BWYD

Ein nod oedd cysylltu cynhyrchwyr a chyflenwyr bwyd â’r gymuned leol; i roi mynediad hawdd i fwyd iachus o werth mawr. Rydym wedi datblygu canllaw i ddechrau eich hwb bwyd eich hun yn ein Pecyn Cymorth y gellir ei lawrlwytho.

ABOUT

CEFNOGI CYMUNEDAU I SEFYDLU HYBIAU BWYD

Derbyniodd prosiect Dosbarthu Bwyd Cymunedol Cymru a phrosiect Gwerthu Cymunedol Ffres Sir Benfro arian drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Wledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru. Daeth y ddau brosiect i ben yn llwyddiannus ym mis Mehefin 2023 a bellach nid oes unrhyw gymorth penodol ar ôl cwblhau’r rhaglen. Fodd bynnag, os bydd gennych unrhyw ymholiadau, efallai y bydd PLANED fel y gweinyddwyr blaenorol yn gallu helpu.

 

Eisiau gwybod mwy? Rydym ni wedi ateb rhai o’n cwestiynau cyffredin isod. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill, mae croeso i chi gysylltu â ni gan ddefnyddio'r ddolen isod.

Cwestiynau Cyffredin

 • What is the project?
  Community food hubs are a great way to connect people to where food comes from. As part of the Wales Community Food Distribution pilotprogramme, the project facilitates volunteers to link with food producers and suppliers to have easy access to healthy and great value food. Communities across Ceredigion, Carmarthenshire and Pembrokeshire will have direct, funded support from a Project Development Officer in order to launch sustainable food hubs, which will focus on the needs of communities.
 • Who is it funded by?
  This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government. WCFD is funded to June 2023
 • What food will be available at the food hub?
  Community food hubs to increase access to fresh and great value food. This can include, fruit, vegetables, salad, dairy, bread, fish, meat and more. You and your local suppliers can decide on the right choices for your community.
 • How do I find out more about WCFD?
  The team are available for a chat about the food hubs until the 30th June 2023. We have a toolkit available here with resources and information about how to set up your own community food hub. You can also visit existing community food hubs shown on our food hub map on hub days.

SUT MAE’N GWEITHIO

Lansio

Grŵp Cymunedol Cymorth WCFD i lansio Hyb Dosbarthu Bwyd

Danfon

Mae cyflenwyr yn darparu’r archeb ar ddiwrnod ac amser o ddewis yr Hyb

Casglu

Mae cwsmeriaid yn casglu archeb wythnosol ac yn gwneud ac yn talu am yr archeb nesaf

Trefnu

Mae gwirfoddolwyr yr hyb yn trefnu’r archebion ac yn agor i’r cwsmeriaid eu casglu

Archebu

Mae’r Hyb yn gosod yr archebion mewn swp ar gyfer yr wythnos ganlynol

Y Gymuned

Gall gweithgareddau eraill gael eu cynnal ar yr un pryd e.e. grwpiau cymunedol,

WCFD 2023 Round Up

WCFD 2023 Round Up

Play Video
 • What is the project?
  Community food hubs are a great way to connect people to where food comes from. As part of the Wales Community Food Distribution pilotprogramme, the project facilitates volunteers to link with food producers and suppliers to have easy access to healthy and great value food. Communities across Ceredigion, Carmarthenshire and Pembrokeshire will have direct, funded support from a Project Development Officer in order to launch sustainable food hubs, which will focus on the needs of communities.
 • Who is it funded by?
  This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government. WCFD is funded to June 2023
 • What food will be available at the food hub?
  Community food hubs to increase access to fresh and great value food. This can include, fruit, vegetables, salad, dairy, bread, fish, meat and more. You and your local suppliers can decide on the right choices for your community.
 • How do I find out more about WCFD?
  The team are available for a chat about the food hubs until the 30th June 2023. We have a toolkit available here with resources and information about how to set up your own community food hub. You can also visit existing community food hubs shown on our food hub map on hub days.

TANYSGRIFIO

Diolch!

Bydden ni wrth ein bodd yn clywed gennych chi

CYSYLLTWCH Â NI

07502 050099

Image of boardroom
 • White Facebook Icon

Dewch o hyd i ni ar

Facebook

bottom of page