top of page

Er bod cymorth penodol gan WCFD/PFCV bellach wedi'i gwblhau'n llwyddiannus, bydd yr Hybiau Bwyd a'r Peiriannau Gwerthu sefydledig yn parhau i weithredu fel arfer. Darllen mwy...

Nutrition Skills.JPG

 PECYN CYMORTH 

PECYN CYMORTH

Mae’n bleser gennym rannu ein pecyn cymorth newydd sydd wedi’i gynllunio i gefnogi unrhyw un i lansio eu hyb bwyd eu hunain. Mae’r pecyn cymorth hwn yn darparu canllaw cam wrth gam ar sut i lansio canolfan fwyd, gan ymgorffori’r holl ddysgu, adborth ac arferion da a ddatblygwyd trwy gydol prosiect WCFD. Mae hefyd yn darparu manylion a dolenni ar gyfer adnoddau a dysgu pellach. Mae'n bleser gennym ddarparu'r pecyn cymorth hwn fel etifeddiaeth barhaus ar gyfer prosiect WCFD.

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Diolch!

ASTUDIAETHAU ACHOS

bottom of page