top of page

Sad, 16 Gorff

|

Lampeter

Dosbarthiad Bwyd Cymunedol Cymru yn lansio ei hwb bwyd cyntaf yng Ngheredigion…

Mae menter Dosbarthu Bwyd Cymunedol Cymru, a arweinir gan PLANED, wrth ei bodd yn lansio ei hwb fwyd cyntaf ym mis Gorffennaf. Mae'r prosiect yn annog gwirfoddolwyr i gysylltu â chynhyrchwyr a chyflenwyr bwyd er mwyn gallu mwynhau bwyd iach am bris da.

Dosbarthiad Bwyd Cymunedol Cymru yn lansio ei hwb bwyd cyntaf yng Ngheredigion…
Dosbarthiad Bwyd Cymunedol Cymru yn lansio ei hwb bwyd cyntaf yng Ngheredigion…

Time & Location

16 Gorff 2022, 11:00 – 12:00

Lampeter, Rhoslwyn, Lampeter SA48 7HB, UK

About the event

Mae menter Dosbarthu Bwyd Cymunedol Cymru, a arweinir gan PLANED, wrth ei bodd yn lansio ei hwb fwyd cyntaf ym mis Gorffennaf.

 

Mae'r prosiect yn annog gwirfoddolwyr i gysylltu â chynhyrchwyr a chyflenwyr bwyd er mwyn gallu mwynhau bwyd iach am bris da.

 

Bydd hwb Llambed yn lansio ar 16 Gorffennaf am 11am ar gampws y brifysgol. I ddechrau, bydd hwb bwyd cymunedol Llambed yn cynnig ffrwythau a llysiau ffres gyda'r bwriad o ddatblygu'r amrywiaeth o gynnyrch yn y dyfodol.

 

Dyma'r cyntaf i agor yng Ngheredigion, ond rydym yn parhau i ddatblygu hybiau ar draws rhanbarth de-orllewin Cymru.

 

Dywedodd Hazel Thomas, cydlynydd Canolfan Tir Glas, “Mae CTG yn hapus i gefnogi’r fenter bwysig hon sy’n cael ei chyflwyno gan PLANED ar draws Gorllewin Cymru. Bydd hyn yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ac aelodau’r gymuned brynu bwyd ffres, iach a fforddiadwy. Rydym yn mawr obeithio bydd y gymuned yn manteisio ar hyn, yn enwedig gan ein bod yn gweithio gyda busnes lleol, Six Nations Fruit and Veg, sydd wedi cytuno i gefnogi’r fenter hon.

 

Mae’r prosiect hwn yn cael ei arwain gan PLANED, ac mae wedi derbyn cyllid drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

Share this event

bottom of page