top of page
_1080417_edited_edited.jpg

 VOLUNTEER 

GWIRFODDOLI

Mae’n bleser gennym gefnogi lansiad hybiau bwyd cymunedol sy’n cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr er mwyn cynyddu mynediad at fwyd ffres a gwerth gwych.

Mae llawer o fanteision i ddod yn wirfoddolwr canolbwynt bwyd, gan gynnwys:

  • Gwirfoddoli yn eich cymuned leol

  • Creu cysylltiadau cymunedol newydd

  • Datblygu a dysgu sgiliau newydd

  • Cyfleoedd Hyfforddi

  • Bod yn rhan o brosiect ehangach a rhwydweithio gyda hybiau bwyd rhanbarthol.

 

Diddordeb?


Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth, neu edrychwch ar y proffiliau gwirfoddolwyr isod i gael rhagor o fanylion am yr hyn sydd dan sylw.

ABOUT

PROFFILIAU GWIRFODDOLWYR

Screenshot 2022-09-02 at 10.35.50.png

Gwirfoddolwr Canolfan Fwyd Gymunedol – Prif Wirfoddolwr

Diben: Goruchwylio’r ganolfan fwyd wythnosol a goruchwylio’r tîm Gweithgareddau a Awgrymwyd: Fel prif wirfoddolwr, byddwch chi’n: - Hwyluso ymholiadau at y ganolfan fwyd - Goruchwylio’r broses o recriwtio gwirfoddolwyr a’r rota dreiglol - Goruchwylio’r broses o farchnata a hyrwyddo’r ganolfan fwyd yn y gymuned - Cysylltu â’r lleoliad, cyflenwr/cyflenwyr a thîm DBCC - Trefnu archebion y cwsmeriaid yn unol â GDPR - Goruchwylio Gwirfoddolwyr - Cynorthwyol y Cwsmeriaid Gallwch chi ofyn i Wirfoddolwyr Cynorthwyol y Cwsmeriaid i ymgymryd â rhai o’r tasgau uchod, fel ymateb i ymholiadau a chysylltu â thîm DBCC. Amser: Ar sail rota, rydym yn gobeithio y byddwch chi’n gallu cyfrannu at leiafswm o 3 awr bob mis calendr. Lleoliad: Yn eich Canolfan Fwyd Gymunedol Goruchwyliaeth: Bydd Aelod o Dîm y Ganolfan Fwyd Gymunedol yn eich Goruchwylio. Priodweddau: Fel Prif Wirfoddolwr, byddwch chi angen bod yn hyderus i oruchwylio rota’r gwirfoddolwyr ac wrth archebu. Bydd holl wirfoddolwyr y ganolfan Fwyd angen meddu ar sgiliau cyfathrebu a gwasanaeth cwsmeriaid a dylen nhw fod yn gwrtais ac yn foneddigaidd bob amser. Buddion: Mae llawer o fuddion wrth fod yn wirfoddolwr canolfan fwyd, gan gynnwys: - Gwirfoddoli yn eich cymuned leol - Creu cysylltiadau newydd yn y gymuned - Datblygu sgiliau - Cyfleoedd Hyfforddi - Bod yn rhan o brosiect ehangach a rhwydweithio gyda chanolfannau bwyd rhanbarthol Yn ogystal, rydych yn cael eich darparu â barclodiau a chrysau-T i’w gwisgo os ydych chi’n dewis ac nid oes unrhyw deithio ynghlwm â’r swydd. Risgiau: Gweler y polisïau asesu risg a’r polisïau perthnasol. Gweler tudalen 13 o’r Llawlyfr Cynefino.

Sample of downloadable Lead Volunteer Flyer

Download

Screenshot 2022-09-02 at 10.36.33.png

Gwirfoddolwr Canolfan Fwyd Gymunedol – Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid

Diben: Hwyluso’r ganolfan fwyd bob wythnos. Gweithgareddau a Awgrymwyd: Bob wythnos, byddwch chi’n: - Derbyn nwyddau gan gyflenwyr a pharatoi archebion ar gyfer cwsmeriaid - Agor y ganolfan fwyd, gweini cwsmeriaid a chymryd eu harchebion - Tacluso, glanhau a chau’r ganolfan - Cynorthwyo eich Prif Wirfoddolwr gyda’r archebion wythnosol a’r dyletswyddau gweinyddol. Amser: Ar sail rota, rydym yn gobeithio y byddwch chi’n gallu cyfrannu lleiafswm o 3 awr bob mis calendr neu un sesiwn y mis ar gyfer un ganolfan Lleoliad: Yn eich Canolfan Fwyd Gymunedol Goruchwyliaeth: Mae eich Prif Wirfoddolwr yn gyfrifol am eich goruchwylio ac ef yw eich prif gyswllt. Bydd yn: - Hwyluso ymholiadau at y ganolfan fwyd - Goruchwylio’r broses o recriwtio gwirfoddolwyr a’r rota dreiglol - Goruchwylio’r broses o farchnata a hyrwyddo’r ganolfan fwyd yn y gymuned - Cysylltu â’r lleoliad, cyflenwr/cyflenwyr a thîm DBCC - Eich cynorthwyo chi i gydymffurfio â rheoliadau GDPR - Goruchwylio’r cyllid wythnosol. Priodweddau: Bydd holl wirfoddolwyr y ganolfan Fwyd angen meddu ar sgiliau cyfathrebu a gwasanaeth cwsmeriaid a dylen nhw fod yn gwrtais ac yn foneddigaidd bob amser. Buddion: Mae nifer o fuddion o fod yn wirfoddolwyr canolfan fwyd, gan gynnwys: - Gwirfoddoli yn eich cymuned leol - Gwneud cysylltiadau newydd yn y gymuned - Datblygu sgiliau - Cyfleoedd Hyfforddi - Bod yn rhan o brosiect ehangach a rhwydweithio gyda chanolfannau bwyd rhanbarthol Yn ogystal, rydych yn cael eich darparu â barclodiau a chrysau-T i’w gwisgo os ydych chi’n dewis, ac nid oes unrhyw deithio ynghlwm â’r swydd. Risgiau: Gweler y polisïau asesu risg a’r polisïau perthnasol.Gweler tudalen 13 o’r Llawlyfr Gynefino.

Sample of hub volunteer downloadable flyer

Download

DOD O HYD I'CH HYB BWYD LLEOL

Bydden ni wrth ein bodd yn clywed gennych chi

CYSYLLTWCH Â NI

07502 050099

Photo of boardroom
  • White Facebook Icon

Dewch o hyd i ni ar

Facebook

bottom of page