top of page

MAE EIN SAFLE NEWYDD

YN DOD YN FUAN

Down Button

Hoffech chi siopa yn eich cymuned a phrynu bwyd ffres sy’n werth da am arian?

Hoffech chi fod yn rhan o brosiect cyffrous newydd ac ennill profiad o weithio mewn hwb bwyd lleol?

Ydych chi eisiau cymryd mwy o ran yn eich cymuned?

Fel tyfwr, cyflenwr neu gynhyrchydd, hoffech chi gyrraedd

chwsmeriaid newydd?

Cefnogi cymunedau i sefydlu hybiau bwyd.

Mae hybiau bwyd cymunedol yn ffordd wych o gysylltu pobl ag o ble daw bwyd. Fel rhan o raglen beilot Dosbarthu Bwyd Cymunedol Cymru, mae’r prosiect yn hwyluso’r gwaith o gysylltu gwirfoddolwyr â chyflenwyr a chynhyrchwyr bwyd er mwyn iddyn nhw gael gafael ar fwyd iach sy’n werth da am arian yn hawdd.

 

Bydd cymunedau ar draws Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro yn cael cymorth uniongyrchol sydd wedi’i ariannu gan Swyddog Datblygu Prosiect er mwyn lansio hybiau bwyd cynaliadwy, a fydd yn canolbwyntio ar anghenion cymunedau. 

 

Cysylltu â’r tîm: WCFD@planed.org.uk

Thanks for submitting!

Anchor 1
About & Subscribe

Cysylltu â’r tîm

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych

07502 050099

Image of a boardroom
  • White Facebook Icon

Dewch o hyd i ni ar

Facebook

bottom of page